Loader

Dzienny Ośrodek Psychogeriatryczny
– Rzeszów

Dzienny Ośrodek Psychogeriatryczny
– Rzeszów

Dla Kogo?
Oferta skierowana jest do pacjentów, którzy ukończyli 60. rok życia.
Całodzienny pobyt w godz. 8.00 – 16.00 (od poniedziałku do piątku) obejmuje diagnostykę, leczenie oraz psychoterapię osób z zaburzeniami psychotycznymi, depresyjnymi i z organicznymi zaburzeniami psychicznymi (z wyjątkiem zaawansowanych otępień). Nasze usługi polecamy głównie osobom, które:
  • odczuwają dotkliwą samotność, zagubienie i bezradność,
  • odczuwają wewnętrzny niepokój i smutek,
  • utraciły sens życia,
  • mają kłopoty ze snem, koncentracją i podejmowaniem decyzji.
Pacjenci muszą być sprawni ruchowo i umysłowo w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w zajęciach oraz samodzielne dostanie się do oddziału i powrót do domu.

Zasady kwalifikacji na oddział:

Kwalifikacji dokonuje lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii w przychodni przy

ul. Dąbrowskiego 33A (naprzeciw Komendy Wojewódzkiej Policji) we wtorki godz. 14:00 – 15:00.

Co Pacjenci powinni zabrać ze sobą?

  1. Skierowanie na oddział od lekarza POZ lub innego lekarza, sprawującego opiekę nad pacjentem,
  2. Jeżeli posiada ostatnie badania lekarskie lub inne, np. karty informacyjne z leczenia szpitalnego najbardziej aktualne,
  3. Listę chorób przewlekłych,
  4. Listę leków przyjmowanych na stałe wraz z dawkowaniem,
  5. Zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza POZ.
Więcej informacji pod nr telefonu: 17 865 20 98 lub 17 865 20 93