Loader

DIETETYKA

DIETETYKA

Poradnię prowadzą:

mgr Agnieszka Momora dietetyk kliniczny
tel.: 792 793 187; e-mail: agnieszkamomora@gmail.com

mgr dietetyki, dietetyk kliniczny, nauczyciel akademicki. Popularyzatorka wiedzy żywieniowej, współorganizatorka licznych eventów i wydarzeń dotyczących zdrowia. Gość cyklicznych audycji z zakresu profilaktyki zdrowotnej w Polskim Radiu Rzeszów. W ramach wolontariatu prowadziła zajęcia edukacyjne z zakresu cukrzycy w II Klinice Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej. Doświadczenie zawodowe zdobywała także, edukując pacjentów w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w poradni diabetologicznej oraz w gabinetach NZOZ RUDEK. W 2018 r.Została wyróżniona za zasługi przez Stowarzyszenie Diabetyków, Rzeszowskie Koło. Poza pracą w poradni i na Uczelni publikuje własne prace badawcze w Czasopismach o charakterze naukowym m.in „Studia i Materiały, „Medycyna Rodzinna”, „Public Health Forum” i inne. Ponadto współpracuje z lokalnymi gazetami tj. „Nowiny” i „Super Nowości”

Facebook     YouTube   
 
Publikacje naukowe:
 • Momora. A., J. Kinal, „Wybrane związki występujące w żywności. Działanie antykarcynogenne oraz prozdrowotny wpływ na układ sercowo-naczyniowy- aktualny stan wiedzy. Społeczne aspekty zdrowia. Wybrane zagadnienia”. 2017 – monografia
 • Momora A, Mazur A, Dereń K. Evaluation of food offered in schools and bought by students in Rzeszów.”
  Eur J Clin Exp Med 2018; 16 (3): 209–219
 • Momora A., Krupa J. „Zwyczaje żywieniowe kobiet ciężarnych zamieszkałych na obszarach wiejskich.” 
  Pediatria i Medycyna Rodzinna. 2/2019
 • Momora A., Krupa J. „Zwyczaje żywieniowe osób pracujących w systemie zmianowym.”
  Studia i Materiały. Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski 6/2019
 • M. Skrzypek, A.Momora, R. Krzyszycha,  „Indeks i Ładunek glikemiczny diety z perspektywy kardiologii prewencyjnej–aktualny stan wiedzy, wybrane” Polish Journal of Public Health. 2019
 • A. Momora, J. Krupa „Znaczenie i zastosowanie diety niskosalicyanowej.” Public Health Forum. 2019
 • A. Momora „Wtórne wykorzystywanie żywności w gospodarstwach domowych w opinii respondentów.” Pomeranian J Life Sci. 2019
 • Momora. A. „Wybrane rośliny jadalne charakterystyczne dla mezoregionu Pogórza Dynowskiego -żywiec gruczołowaty, żywokost sercowaty, czosnek niedźwiedzi.” Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej. – monografia”

 

mgr Małgorzata Soroń – dietetyk kliniczny

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku Dietetyka, kontynuuję edukację na studiach magisterskich na uniwersytecie Rzeszowskim, Wybrałam dietetykę, aby pomagać ludziom, wraz z moimi pacjentami zdobywać wyznaczone cele. Stało się to moją wielką pasją, o czym świadczy wiele ukończonych kursów i konferencji, jak i przewodniczenie Kołu Naukowemu Dietetyków Uniwersytetu Rzeszowskiego, które w ostatnich dwóch latach bardzo się rozwinęło. Mam w sobie bardzo duże poczucie misji, aby wspomagać pacjentów odpowiednią wiedzą, zgodną z dotychczasowymi badaniami naukowymi. Prowadziłam i organizowałam konferencje, kursy z zakresu zdrowego odżywiania, akcje „Gotuj z Dietetykiem”, Tygodnie Zdrowia i Sportu, tworzyłam aplikacje mobilne z funkcją jadłospisów, prowadzę własne badania naukowe.

 

Charakteryzuje nas kompleksowe podejście do pacjenta z uwzględnieniem wszelkich upodobań Klienta.

Poradnia oferuje kompleksowe poradnictwo żywieniowe:

 • Analizę składu ciała za pomocą profesjonalnej wagi medycznej (zawartość tkanki tłuszczowej, mięśniowej, wody całkowitej).
 • Dietoprofilaktykę chorób cywilizacyjnych.
 • Dietoterapię we wszystkich jednostkach chorobowych (m.in. cukrzyca, otyłość, miażdżyca, alergie pokarmowe).
 • Skuteczną redukcję masy ciała.
 • Indywidualną dietę dla każdego pacjenta.
 • Edukację żywieniową.
 • Wsparcie psychodietetyczne

Analiza składu masy działa dokonywana jest na analizatorze InBody 270, który podczas analizy uwzględnia RZECZYWISTY POMIAR i nie uwzględnia danych empirycznych takich jak wiek, płeć czy budowa ciała (wpisywane przed wykonaniem analizy). Inne analizatory nie uwzględniają rzeczywistego pomiaru a tylko szacunkowy zatem dostarczają dane zbliżone do rzeczywistych wartości dla ludzi przeciętnych, ale nie takich jak osoby starsze, sportowcy, nie wysportowani mężczyźni czy dzieci.

Poradnia dietetyczna CM Medyk bierze czynny udział w akcjach promocyjnych, szkoleniowych i aktywnie uczestniczy na spotkaniach cukrzycowych w pierwsze środy miesiąca przy al. Tadeusza Rejtana 53.

Harmonogram dyżurów  w poradni

Agnieszka Momora
Małgorzata Soroń

     DZIEŃ TYGODNIA
            GODZINY OSOBA
    PONIEDZIAŁEK             7:00 – 18:30
Agnieszka Momora
    WTOREK
            7:00 – 11:00
          11:00 – 20:00
Agnieszka Momora  
Małgorzata Soroń
    ŚRODA             7:00 – 18:30 Agnieszka Momora
    CZWARTEK             7:00 – 14:00
          14:00 – 20:00
Agnieszka Momora  
Małgorzata Soroń
    PIĄTEK             7:00 – 16:00 Agnieszka Momora

 

KONTAKT:

al. T. Rejtana 53
35-326 Rzeszów
tel.: 792 793 187; 533 349 012; 17 865 20 02