Loader

Profilaktyka zdrowotna kluczem do utrzymania aktywności zawodowej

AKTUALNOŚCI

Zakończenie projektu

Centrum Medyczne Medyk Sp. z o. o. Sp. K. informuje, że w dniu 30 czerwca 2021 r. zakończył się  projekt pn. Profilaktyka zdrowotna kluczem do utrzymania aktywności zawodowej” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego osi VII Regionalny Rynek Pracy, działania 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie.

****************************

W dniu 29 października w gazecie codziennej „Nowiny” ukazał się artykuł promujący systematyczne badanie profilaktyczne, pomagające wykryć choroby nowotworowe oraz informujący o naszym programie. Cały artykuł mogą Państwo przeczytać  tutaj.

****************************

W dniu 5 października w gazecie codziennej „Super Nowości” ukazał się artykuł na temat pilotażowego programu szkoleń samobadania piersi w szkołach ponadgimnazjalnych i uczelniach. Program może być zrealizowany jeśli wygra w głosowaniu na zadanie w ramch Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Więcej na ten temat tutaj.


O PROGRAMIE
Centrum Medyczne MEDYK Sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Profilaktyka zdrowotna kluczem do utrzymania aktywności zawodowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

CEL GŁÓWNY

Celem głównym projektu jest zwiększenie uczestnictwa osób w programach zdrowotnych mających na celu utrzymanie aktywności zawodowej.


CELE SZCZEGÓŁOWE
 • Wzrost świadomości z zakresu profilaktyki raka piersi, raka szyjki macicy i raka jelita grubego, poprzez udział w spotkaniach informacyjno-edukacyjnych,
 • Zapewnienie kobietom badań profilaktycznych z zakresu wykrywania raka piersi,
 • Zapewnienie kobietom badań profilaktycznych z zakresu wykrywania raka szyjki macicy,
 • Zapewnienie osobom badań profilaktycznych z zakresu wykrywania raka jelita grubego

 


 

GRUPA DOCELOWA

W zakresie profilaktyki raka piersi     kobiety w wieku 50-67 lat, zamieszkałe (w rozumieniu kodeksu cywilnego) w województwie podkarpackim

W zakresie profilaktyki raka szyjki macicy    kobiety w wieku 25-59 lat, zamieszkałe (w rozumieniu kodeksu cywilnego) w województwie podkarpackim


W zakresie raka jelita grubego    osoby wskazane w Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016-2024, zamieszkałe (w rozumieniu       kodeksu cywilnego) w województwie podkarpackim, a w szczególności:

 • W systemie bez zaproszeń – osoby bez objawów klinicznych sugerujących istnienie raka jelita grubego:
  • W wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,
  • W wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego
  • W wieku 25-49 lat z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC).
 • W systemie z zaproszeniami – osoby w wieku 55-64 lat, niezależnie od występowania lub braku objawów klinicznych sugerujących raka jelita grubego.

 

 

 • Postępowanie nierozstrzygnięte – brak ofert
 •  Postępowanie nierozstrzygnięte. Zamawiający unieważnił z powodu błędu w zapisach zapytania ofertowego, uniemożliwiającego badanie i ocenę złożonych ofert, a tym samym wybór ofert najkorzystniejszych w poszczególnych zadaniach.

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

DATA GODZINA MIEJSCE TEMATKA
15.12.2018 9:00 – 15:00 Dom Kultury Pobitno
Rzeszów, ul. Konfederatów Barskich 43a
Bezpłatane spotkania z lekarzami onkologami z profilaktyki raka szyjki, raka piersi, raka jelita grubego
17.11.2018 9:00 – 15:00 Dom Kultury Wilkowyja
Rzeszów, ul. Olbrachta 120
Bezpłatane spotkania z lekarzami onkologami z profilaktyki raka szyjki, raka piersi, raka jelita grubego
20.10.2018 9:00 – 15:00 Dom Kultury na Załężu
Rzeszów, ul. ks. J. Stączka 12
Bezpłatane spotkania z lekarzami onkologami z profilaktyki raka szyjki, raka piersi, raka jelita grubego
29.09.2018 9:00 – 15:00 Dom Kultury Staroniwa
Rzeszów ul. Staroniwska 46
Bezpłatane spotkania z lekarzami onkologami z profilaktyki raka szyjki, raka piersi, raka jelita grubego
15.09.2018 9:00 – 15:00 Dom Kultury Country
Rzeszów, ul. Herbowa 3
Bezpłatane spotkania z lekarzami onkologami z profilaktyki raka szyjki, raka piersi, raka jelita grubego
09.09.2018 8.00-19.00 Dom Kultury ul. Mjr. H. Sucharskiego 101,  39-100 Ropczyce – Witkowice Bezpłatne spotkanie Spotkanie informacyjno-edukacyjne na temat profilaktyki raka piersi, raka szyjki macicy, raka jelita grubego
21.06.2018 15:00-17:00 Sala Konferencyjna budynku administracyjnego BorgWarner Spotkanie informacyjno-edukacyjne na temat profilaktyki raka jelita grubego
20.06.2018 15:00-17:00 Sala Konferencyjna budynku administracyjnego BorgWarner Spotkanie informacyjno-edukacyjne na temat profilaktyki raka szyjki macicy
16.06.2018 9:00 – 15:00 Dom Kultury w Białej
Rzeszów, ul. kard. K. Wojtyły 164
Bezpłatane spotkania z lekarzami onkologami z profilaktyki raka szyjki, raka piersi, raka jelita grubego
14.06.2018 15:00-17:00 Sala Konferencyjna budynku administracyjnego BorgWarner Spotkanie informacyjno-edukacyjne na temat profilaktyki raka jelita grubego
13.06.2018 15:00-17:00 Sala Konferencyjna budynku administracyjnego BorgWarner Spotkanie informacyjno-edukacyjne na temat profilaktyki raka szyjki macicy
09.06.2018 8:00 – 19:00 Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku ul. Sandomierska 1 Bezpłatane spotkania z lekarzami onkologami z profilaktyki raka szyjki, raka piersi, raka jelita grubego
07.06.2018 15:00-17:00 Sala Konferencyjna budynku administracyjnego BorgWarner Spotkanie informacyjno-edukacyjne na temat profilaktyki raka jelita grubego
06.06.2018 15:00-17:00 Sala Konferencyjna budynku administracyjnego BorgWarner Spotkanie informacyjno-edukacyjne na temat profilaktyki raka szyjki macicy
19.05.2018 9:00 – 15:00 Dom Kultury w Przybyszówce Rzeszów, ul. Dębicka 170 Bezpłatane spotkania z lekarzami onkologami z profilaktyki raka szyjki, raka piersi, raka jelita grubego
28.04.2018 14:00-16:00 Dom Parafialny Jasło Spotkanie informacyjno-edukacyjne na temat profilaktyki raka jelita grubego
28.04.2018 9:00 – 11:00 Dom Diecezjalny Tabor
Rzeszów, ul. Połonińska 25
Spotkanie informacyjno-edukacyjne na temat profilaktyki raka jelita grubego
21.04.2018 7:00 – 15:00 Dom Kultury w Niedźwiadzie
Niedźwiada 113
Spotkanie informacyjno-edukacyjne na temat profilaktyki raka piersi, raka szyjki macicy, raka jelita grubego
21.04.2018 9:00 – 15:00 Dom Kultury Staromieście
Rzeszów, ul. Staromiejska 43a
Bezpłatane spotkania z lekarzami onkologami z profilaktyki raka szyjki, raka piersi, raka jelita grubego
17.03.2018 9:00 – 15:00 Dom Kultury w Budziwoju
Rzeszów, ul. Budziwojska 194
Bezpłatane spotkania z lekarzami onkologami z profilaktyki raka szyjki, raka piersi, raka jelita grubego
13.03.2018 8:00 – 19:00 Dom Diecezjalny Tabor
Rzeszów, ul. Połonińska 25
Spotkanie informacyjno-edukacyjne na temat profilaktyki raka piersi, raka szyjki macicy, raka jelita grubego
12.03.2018 8:00 – 19:00 Szkoła Podstawowa
Górki 78
Spotkanie informacyjno-edukacyjne na temat profilaktyki raka piersi, raka szyjki macicy, raka jelita grubego
11.03.2018 8:00 – 19:00 Dom Strażaka
Izdebki – Rudawiec
Spotkanie informacyjno-edukacyjne na temat profilaktyki raka piersi, raka szyjki macicy, raka jelita grubego
10.03.2018 14:00-19:00 Dom Kultury
Kraczkowa 882
Spotkanie informacyjno-edukacyjne z lekarzami na temat profilaktyki raka piersi, raka szyjki macicy
10.03.2018 8:00 – 12:00 Dom Kultury Podzwierzyniec
Łańcut, ul. Podzwierzyniec 74
Spotkanie informacyjno-edukacyjne z lekarzami na temat profilaktyki raka piersi, raka szyjki macicy
07.03.2018 17:00-19:00 Przychodnia CM Medyk
Rzeszów, al. Rejtana 53 (piętro 1)
Profilaktyka raka jelita grubego
03.03.2018 8:00 – 19:00 Dom Ludowy
Trzebownisko 842
Spotkanie informacyjno-edukacyjne na temat profilaktyki raka piersi, raka szyjki macicy, raka jelita grubego
24.02.2018 8:00-18:00 Biblioteka Gminna,
Chmielnik 50
Profilaktyka Szyjki Macicy, Profilaktyka Raka Piersi, Profilaktyka Raka Jelita Grubego – Bezpłatne spotkanie z lekarzami onkologami
22.02.2018 15:45-20:45 „SOKOŁÓW S.A.”
Dębica, ul. Słoneczna 7
Bezpłatane spotkania z lekarzami onkologami z profilaktyki raka szyjki, raka piersi, raka jelita grubego
17.02.2018 9:00 – 15:00 Dom Kultury na Zalesiu
Rzeszów, ul. Wieniawskiego 84
Bezpłatane spotkania z lekarzami onkologami z profilaktyki raka szyjki, raka piersi, raka jelita grubego
10.02.2018 9:00 – 19:00 Dom Kultury w Łańcucie filia Podzwierzyniec
Łańcut, ul. Podzwierzyniec 74
Bezpłatane spotkania z lekarzami onkologami z profilaktyki raka szyjki, raka piersi, raka jelita grubego
07.02.2018 17:00-19:00 Przychodnia CM Medyk
Rzeszów, al. Rejtana 53 (piętro 1)
Profilaktyka raka szyjki macicy
03.02.2018 9:00 – 15:00 Dom Kultury w Słocinie
Rzeszów, ul. Paderewskiego 154
Bezpłatne Spotkanie z lekarzami onkologami
30.01.2018 14:45-20:45 PPHU „Specjał” Sp. z o.o.
Rzeszów, ul. Ciepłownicza 8
Spotkanie informacyjno-edukacyjne na temat profilaktyki raka piersi, raka szyjki macicy, raka jelita grubego
27.01.2018 9:00 -19:00 Dom Społeczny (I piętro), Husów 1A Bezpłatne spotkanie z lekarzem onkologiem
20.01.2018 9:00 – 20:00 Dom Kultury, ul. Smolarska 1 w Żołyni Bezpłatne spotkanie z lekarzem onkologiem
14.01.2018 8:00 – 18:00 Wiejski Dom Kultury, Widełka 622 Bezpłatne spotkanie z lekarzem onkologiem
3.01.2018 17:00-19:00 Przychodnia CM Medyk
Rzeszów, al. Rejtana 53 (piętro 1)
Profilaktyka raka piersi
16.12.2017 9:00 – 20:00 Muzeum Regionalnym w Brzozowie
ul. Rynek 10 (ratusz)
(sala konferencyjna – piętro 1)
Spotkanie informacyjno-edukacyjne z lekarza  na temat profilaktyki
raka piersi, raka szyjki macicy, raka jelita grubego
9.12.2017 9:00 – 19:00 Hala Widowiskowo-Sportowa w Tryńczy Spotkanie informacyjno-edukacyjne z lekarzami
na temat profilaktyki raka piersi, raka szyjki macicy, raka jelita grubego
2.12.2017 9:00 – 20:00 ul. Mostowa 2, Strzyżów
(sala wielofunkcyjna Domu Kultury „Sokół”)
Spotkanie informacyjno-edukacyjne z lekarzami
na temat profilaktyki raka piersi, raka szyjki macicy, raka jelita grubego
18.11.2017 10:30-14:30 ul. M. C. Skłodowskiej 4, Mielec
(dawna duża aula fili AGH)
Spotkanie informacyjne na temat profilaktyki raka jelita grubego


KIEROWNICTWO PROJEKT
KIEROWNIK PROJEKTU
lek. med. Stanisław MAZUR
– prezes zarządu Centrum Medycznego MedykKIEROWNIK MEDYCZNY PROJEKTU
dr hab. n. med. prof. UR Bożenna Kaczmarek-Borowska
– spec. onkolog radioterapeuta, spec. onkologii klinicznej
Skip to content