Loader

OFERTA

CM MEDYK organizuje szczepienia COVID-19 w domu pacjenta dla pacjentów leżących, niesamodzielnych, którzy powinni być zaszczepieni w domu.

Szczepienia te realizujemy w wielu powiatach na Podkarpaciu:

1. powiat jasielski, strzyżowski, brzozowski, krośnieński, m. Krosno

2. powiat łańcucki, przeworski, leżajski, rzeszowski, m. Rzeszów

3. powiat dębicki, ropczycko – sędziszowski, mielecki

4. powiat niżański, stalowowolski, kolbuszowski, tarnobrzeski, m. Tarnobrzeg.

PROCEDURA SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19 W DOMU PACJENTA:

  1. Pacjent zgłasza się do swojej poradni POZ, do której jest zapisany  lub  do pielęgniarki opieki długoterminowej, jeśli jest pod jej opieką. Poradnia POZ lub pielęgniarka opieki długoterminowej przyjmuje zgłoszenie i potwierdza, że pacjent należy do danej poradni.
  2. Następnie Poradnia POZ lub pielęgniarka opieki długoterminowej  ustala, czy ma skierowanie na szczepienie w systemie elektronicznym. Jeżeli nie a kwalifikuje się do niego w ramach obecnie szczepionych grup – wystawia skierowanie.
  3. W kolejnym kroku lekarz POZ lub pielęgniarka oceniają, czy pacjent ze względu na stan zdrowia kwalifikuje się do zaszczepienia w domu.
  4. Jeżeli taka kwalifikacja jest zasadna – odnotowują to w dokumentacji medycznej oraz wysyłają zaszyfrowane Potwierdzenie zasadności szczepienia przeciwko COVID-19 w domu pacjenta na adres mailowy: szczepienia@medyk.rzeszow.pl. Natomiast hasło do pliku należy przesłać na nr telefonu 509 890 165. Instrukcja szyfrowania skierowania dostępna jest w załączeniu.
  5. Pracownicy punktu kontaktują się z pacjentem, rejestrują go na szczepienie, ustalają termin i zjawiają się w miejscu zamieszkania pacjenta.
  6. O zakwalifikowaniu do wykonania szczepienia decyduje lekarz mobilnego zespołu.
  7. Po podaniu pierwszej dawki, zespół ustala termin podania drugiej i przez co najmniej 15 minut po szczepieniu obserwuje pacjenta pod kątem wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.

DO POBRANIA:

Druk potwierdzenia zasadności szczepienia w domu pacjenta

Instrukcja szyfrowania dokumentów 7zip