Loader

Tomografia Komputerowa

Rzeszów, al. Rejtana 53
kontakt: 17 865 20 00; 17 865 20 02
Badania wykonywane są w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia oraz prywatnie.

Informacje dla pacjenta

W trosce o Państwa komfort i bezpieczeństwo prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższą informacją:

Badanie tomografem komputerowym to badanie z użyciem promieni rentgenowskich, których wpływ na organizm nie jest obojętny. W następstwie ekspozycji na promieniowanie może dochodzić do zmian biologicznych na poziomie komórkowym, w tym uszkodzenia i mutacji komórek ciała. Z tego powodu badanie wykonywane jest tylko i wyłącznie na podstawie ważnego skierowania (dotyczy również badań prywatnych). Dawka promieniowania zależna jest od rodzaju badania, ale dopuszczalna w celach diagnostycznych.
Badanie jest całkowicie bezbolesne, chyba że ma być wykonane z użyciem środków kontrastujących, wtedy wymagane jest założenie wkłucia dożylnego (wenflonu). Najczęstsze powikłania założenia dostępu donaczyniowego nie są poważne i należą do nich min. ból, obrzęk i zaczerwienienie w miejscu wkłucia, krwiak podskórny. Każdorazowo personel medyczny wykonujący procedurę zachowuje pełne środki ostrożności i zasady aseptyki i antyseptyki celem zminimalizowania wszelkich powikłań.
• W naszej pracowni wykorzystujemy jedynie środki cieniujące charakteryzujące się wysokim stopniem bezpieczeństwa, jednak nie można w 100% wyklucz yć możliwości wystąpienia działań niepożądanych po ich podaniu. Środki kontrastujące zawierają jod, co decyduje
o konieczności oznaczenia przed badaniem TK poziomu kreatyniny (w tym eGFR) oraz TSH z surowicy, nie później niż 21 dni przed terminem badania. W oparciu o wyniki badań krwi, lekarz radiolog prowadzący badanie decyduje o możliwości podania środka kontrastującego.
Jodowe środki cieniujące mogą również przyczynić się do wystąpienia reakcji uczuleniowych po ich podaniu. Najczęściej są to lekkie objawy w postaci wysypki, świądu, zaczerwienienia skóry. W cięższych przypadkach może dojść nawet do ciężkiej reakcji anafilaktycznej, w tym wstrząsu, dlatego tak ważne jest poinformowanie personelu medycznego o ewentualnych uczuleniach (w tym alergiach na substancje lecznicze, pokarmy itp.). Alergie nie są bezwzględnym przeciwwskazaniem do podania środków cieniujących, ale należy obligatoryjnie poinformować o nich personel medyczny przed badaniem.
Podczas badania TK pacjent leży nieruchomo i stosuje się do poleceń personelu Pracowni. Do wykonania niektórych badań i postawienia prawidłowej diagnozy może okazać się niezbędnym wykonanie wlewu doodbytniczego. Lekarz przedstawi zasadność wykonania takiej procedury i ewentualne konsekwencje odmówienia jej wykonania. Ostateczną decyzję zawsze podejmuje pacjent/opiekun prawny.
Czas badania uzależniony jest od rodzaju i złożoności problemu diagnostycznego. Może trwać od kilku do kilkunastu minut. Po badaniu z użyciem cieniujących środków kontrastowych pacjent pozostaje przez 30 min. pod obserwacją personelu medycznego Pracowni. Po tym czasie, jeśli nie wystąpią reakcje niepożądane, pacjent może opuścić przychodnię. Po przyjęciu środków kontrastowych należy przez następną dobę intensywnie się nawadniać w celu szybkiego wydalenia tychże środków z organizmu. Kobiety karmiące powinny przez jedną dobę odciągać i wylewać pokarm, po czym mogą wrócić do normalnego karmienia.

Przygotowanie do badania

Do badań bez użycia środków kontrastujących nie jest wymagane specjalne przygotowanie, chyba, że badana okolica obejmuje jamę brzuszną/miednicę. W takim przypadku pacjent musi pozostać min. 6h na czczo (bez przyjmowania pokarmów, zaleca się wypicie dużej ilości czystej, niegazowanej wody).
Do badania z użyciem środków kontrastujących należy:

 • wykonać badania krwi na poziom TSH i kreatyniny (w tym eGFR) nie wcześniej niż 21 dni przed badaniem TK,
 • ostatni posiłek spożyć min. 6h przed badaniem,
 • dobrze się nawodnić, w tym celu należy wypić ok. 1.5 – 2l czystej, niegazowanej wody w dniu badania i/lub w dniu poprzednim,
 • w przypadku badania okolic jamy brzusznej/miednicy należy dodatkowo przyjąć ok 500ml wody do pół godziny przed badaniem (pęcherz moczowy musi być pełny w trakcie badania),
 • stałe leki przyjąć w dniu badania zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego.

Przeciwwskazania do wykonania badania TK:

Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania badania jest ciąża.

Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • oryginał skierowania na badanie Tomografii Komputerowej – w przypadku badań wykonywanych prywatnie, skierowanie również jest wymagane,
 • aktualny wynik poziomu kreatyniny (eGFR) I TSH (nie starszy niż 21 dni),
 • jeśli są – poprzednie wyniki badań diagnostycznych (opis + płyty), laboratoryjnych, wypisy ze szpitala,
 • osoby niepełnoletnie – zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym.

ODBIÓR WYNIKU PO 7 DNIACH OD BADANIA przez pacjenta lub osobę upoważnioną:

 • pacjenci NFZ – odbiór wyniku w przychodni przy ul. Rejtana 53 w Rzeszowie, w rejestracji NFZ na parterze
 • pacjenci prywatni – odbiór wyniku w przychodni przy ul. Rejtana 53 w Rzeszowie, w rejestracji prywatnej na 1 piętrze

Do pobrania: Zgoda pacjenta na wykonanie badania. POBIERZ