Loader

OFERTA

Dostawa sukcesywna w miarę potrzeb materiałów do badań kolonoskopowych dla 1000 pacjentów

Data umieszczenia ogłoszenia: 25-06-2018

Termin składania ofert: do dnia 03-07-2018
Numer ogłoszenia: 1121062
Status ogłoszenia: Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów w terminie do dnia 03.07.2018 r. do godziny 12.00. Termin otwarcia 03.07.2018 r. godzina 12:00.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Mariola Marciniec
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 17 865 20 94

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia dostawa sukcesywna w miarę potrzeb materiałów do badań kolonoskopowych dla 1000 pacjentów. Asortyment w ilościach szacunkowych przewidzianych do zakupu w terminie obowiązywania umowy:

Zadanie częściowe nr 1:
1. Propofol-Lipuro, 5 mg/ml (lub równoważny) – 2000 ampułek
2. Pyralgin, iniekcje, 2,5 g / 5 ml (lub równoważny) – 1000 ampułek
3. Fentanyl 2ml (lub równoważny) – 1000 ampułek
4. Papaverinumhydorchloricum, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg / ml; 2 ml (lub równoważny) – 1000 ampułek
5. SopodormAmpułki o poj. 1 ml – 5 mg/1ml (lub równoważny) – 1000 ampułek

Zadanie częściowe nr 2:
1. Wenflon22G/1 – 500 szt.
2. Wenflon 20G-1 ¼ – 500 szt.
3. Opatrunek do kaniul – 1000 szt.
4. Gaziki Kompresy Jałowe Włóknina 10x10cm 125szt w opakowaniu – 120 opakowań
5. Gaziki Kompresy Jałowe Włóknina 5x5cm 100 szt. w opakowaniu – 30 opakowań
6. Cewnik do podawania tlenu dla dorosłych – 1000 szt.
7. Igła 0,8 x 40 – opakowanie 100 sztuk – 40 opakowań
8. Igła 12 x 40 – opakowanie 100 szt. – 10 opakowań
9. Strzykawka 2 ml jednorazowa – 3000 szt.
10. Strzykawka 5 ml jednorazowa – 1000 szt.
11. Strzykawka 20 ml jednorazowa – 1000 szt.
12. Pojemnik do His-Pat z formaliną 10%– 1000 szt.
13. Majtki do kolonoskopi – 1000 szt.
14. Podkłady medyczne na łóżko jednorazowe kolor biały szerokość 60 cm x 50 m w rolce – 40 rolek
15. Żel InstruGel opakowanie 200 ml (lub równoważny) – 100 opakowań.
16. Pojemniki na skażony materiał 3 l. – 10 szt.
22.Gaziki do odkażania skóry –1000 sztuk. Saszetki zawierające jałowe gaziki, nasączone 70% alkoholem izopropylowym o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym.
23 Lignina cięta 20X30cm – 100 kg
24 Preparat do dezynfekcji powierzchni. Gotowy do użytku bezaldehydowy preparat na bazie alkoholi przeznaczony do dezynfekcji powierzchni 2 opakowania po 5 litrów i opakowanie 1 litrowe.
25 Szczypce do pobierania biopsji jednorazowe 500 sztuk –
26 Pętle diatermiczne do usuwania polipów jednorazowe-300 sztuk
27Enzymatyczny preparat do wstępnego mycia endoskopu 8 opakowań po 2 litry
28 Środek do dezynfekcji endoskopu. Trójenzymatyczny preparat do maszynowego i manualnego mycia narzędzi, endoskopów, oprzyrządowania anestezjologicznego i innych wyrobów medycznych. 3 opakowania po 5 litrów.
29. Rękawiczki nitrylowe
S-10 opakowań po 100 szt.
M-20 opakowań po 100 szt.
L- 20 opakowań po 100 szt.

Dostawa będzie następowała partiami, stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego.
Wielkość i zakres dostawy każdej partii towaru wynikać będzie z dyspozycji Zamawiającego, zgłaszanych pocztą elektroniczną.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować dostawę zamówionej partii towaru w terminie do 7 dni od złożenia zamówienia, dokonanego zgodnie z pkt 5 powyżej. Towar dostarczany będzie na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego na terenie Rzeszowa.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub dwa zadania częściowe wg. podziału w pkt 2 powyżej. Oferty nie zawierające pełnego zakresu wskazanego w opisie dla danego zadania częściowego zostaną odrzucone.

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w: Zapytanie ofertowe mat. do kolonoskop. – BP 3 2018, załączonym do niniejszego ogłoszenia.

Kategoria ogłoszenia: Dostawy
Podkategoria ogłoszenia: Dostawy inne
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: podkarpackie Powiat: Rzeszów Miejscowość: Rzeszów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia:
Dostawa sukcesywna w miarę potrzeb materiałów do badań kolonoskopowych dla 1000 pacjentów

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia dostawa sukcesywna w miarę potrzeb materiałów do badań kolonoskopowych dla 1000 pacjentów. Asortyment w ilościach szacunkowych przewidzianych do zakupu w terminie obowiązywania umowy:

Zadanie częściowe nr 1:
1. Propofol-Lipuro, 5 mg/ml (lub równoważny) – 2000 ampułek
2. Pyralgin, iniekcje, 2,5 g / 5 ml (lub równoważny) – 1000 ampułek
3. Fentanyl 2ml (lub równoważny) – 1000 ampułek
4. Papaverinumhydorchloricum, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg / ml; 2 ml (lub równoważny) – 1000 ampułek
5. SopodormAmpułki o poj. 1 ml – 5 mg/1ml (lub równoważny) – 1000 ampułek

Zadanie częściowe nr 2:
1. Wenflon22G/1 – 500 szt.
2. Wenflon 20G-1 ¼ – 500 szt.
3. Opatrunek do kaniul – 1000 szt.
4. Gaziki Kompresy Jałowe Włóknina 10x10cm 125szt w opakowaniu – 120 opakowań
5. Gaziki Kompresy Jałowe Włóknina 5x5cm 100 szt. w opakowaniu – 30 opakowań
6. Cewnik do podawania tlenu dla dorosłych – 1000 szt.
7. Igła 0,8 x 40 – opakowanie 100 sztuk – 40 opakowań
8. Igła 12 x 40 – opakowanie 100 szt. – 10 opakowań
9. Strzykawka 2 ml jednorazowa – 3000 szt.
10. Strzykawka 5 ml jednorazowa – 1000 szt.
11. Strzykawka 20 ml jednorazowa – 1000 szt.
12. Pojemnik do His-Pat z formaliną 10%– 1000 szt.
13. Majtki do kolonoskopi – 1000 szt.
14. Podkłady medyczne na łóżko jednorazowe kolor biały szerokość 60 cm x 50 m w rolce – 40 rolek
15. Żel InstruGel opakowanie 200 ml (lub równoważny) – 100 opakowań.
16. Pojemniki na skażony materiał 3 l. – 10 szt.
22.Gaziki do odkażania skóry –1000 sztuk. Saszetki zawierające jałowe gaziki, nasączone 70% alkoholem izopropylowym o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym.
23 Lignina cięta 20X30cm – 100 kg
24 Preparat do dezynfekcji powierzchni. Gotowy do użytku bezaldehydowy preparat na bazie alkoholi przeznaczony do dezynfekcji powierzchni 2 opakowania po 5 litrów i opakowanie 1 litrowe.
25 Szczypce do pobierania biopsji jednorazowe 500 sztuk –
26 Pętle diatermiczne do usuwania polipów jednorazowe-300 sztuk
27Enzymatyczny preparat do wstępnego mycia endoskopu 8 opakowań po 2 litry
28 Środek do dezynfekcji endoskopu. Trójenzymatyczny preparat do maszynowego i manualnego mycia narzędzi, endoskopów, oprzyrządowania anestezjologicznego i innych wyrobów medycznych. 3 opakowania po 5 litrów.
29. Rękawiczki nitrylowe
S-10 opakowań po 100 szt.
M-20 opakowań po 100 szt.
L- 20 opakowań po 100 szt.

Dostawa będzie następowała partiami, stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego.
Wielkość i zakres dostawy każdej partii towaru wynikać będzie z dyspozycji Zamawiającego, zgłaszanych pocztą elektroniczną.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować dostawę zamówionej partii towaru w terminie do 7 dni od złożenia zamówienia, dokonanego zgodnie z pkt 5 powyżej. Towar dostarczany będzie na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego na terenie Rzeszowa.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub dwa zadania częściowe wg. podziału w pkt 2 powyżej. Oferty nie zawierające pełnego zakresu wskazanego w opisie dla danego zadania częściowego zostaną odrzucone.

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w: Zapytanie ofertowe mat. do kolonoskop. – BP 3 2018, załączonym do niniejszego ogłoszenia.

Kod CPV: 33140000-3
Nazwa kodu CPV: Materiały medyczne

Harmonogram realizacji zamówienia:
1. Termin realizacji dostaw: Od daty podpisania umowy do 31.10.2020 r.
2. Dostawa będzie następowała partiami, stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego.
3. Wielkość i zakres dostawy każdej partii towaru wynikać będzie z dyspozycji Zamawiającego, zgłaszanych pocztą elektroniczną.
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować dostawę zamówionej partii towaru w terminie do 7 dni od złożenia zamówienia, dokonanego zgodnie z pkt 3 powyżej. Towar dostarczany będzie na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego na terenie Rzeszowa.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe mat. do kolonoskop. – BP 3 2018
Zał. nr 1 do zapyt. ofert. BP 3 2018 – Wzzór oferty
Zał. nr 2 do zapyt. ofert. BP 3 2018 – Oświadczenie o braku powiazań kapitałowych
Zał. nr 3 do zapyt. ofert. BP 3 2018 – Wzzór wykazu dostaw
Zał. nr 4 do zapyt. ofert. BP 3 2018 – Wzzór umowy

Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:
Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie :
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujący warunek:
a) posiadający zdolność do wykonania przedmiotu zamówienia tj. dysponuje wiedzą, doświadczeniem tzn., wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zrealizował lub realizuje dostawę sukcesywną w miarę potrzeb materiałów medycznych dla minimum jednego podmiotu Zamawiającego przez okres minimum 12 miesięcy. Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Wykonawca przedstawi: Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Potencjał techniczny:
nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
nie dotyczy

Dodatkowe warunki :
Dodatkowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu znajdują się w „Zapytanie ofertowe mat. do kolonoskop. – BP 3 2018”.

Warunki zmiany umowy:
Zgodnie z wzorem umowy, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:
1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).
2. Oświadczenie o braku powiązań (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).
3. Wykaz dostaw wraz z referencjami (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).
4. Akceptacja załączonego do niniejszego zapytania ofertowego projektu umowy – załącznik nr 4.
5. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Zamówienia uzupełniające:
nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:
1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu na następujące kryteria:
CENA – 100%
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów (100%=100 pkt) wyliczonych na podstawie ustalonej wagi punktowej Lp. Nazwa kryterium Waga
1. Cena brutto oferty 100% = 100 pkt
3. Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru:
4. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
cena brutto oferty najtańszej
——————————————x 100 pkt = liczba punktów w danym kryterium
cena brutto oferty badanej
5. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert otrzyma identyczną ilość punktów, Zamawiający przeprowadzi dogrywkę cenową z tymi Wykonawcami.

Wykluczenia:
2. Z postępowania o udzielenie Zamówienia wykluczeni są potencjalni Wykonawcy, którzy są osobami lub podmiotami powiązanymi z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa: Centrum Medyczne MEDYK sp. z o.o., sp. k.
Adres: ul. Szopena 1, 35-055 Rzeszów, podkarpackie , Rzeszów
Numer telefonu: 793 570 282
Fax: 17 852 05 52
NIP: 813 371 47 48
Tytuł projektu: Profilaktyka zdrowotna kluczem do utrzymania aktywności zawodowej
Numer projektu: RPPK.07.06.00-18-0002/17-00

Skip to content