Loader

Misją Centrum Medycznego MEDYK jest działalność na rzecz poprawy jakości życia osób potrzebujących podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej.

Naszą wizją jest utrzymanie pozycji wiodącego ośrodka opieki medycznej w kraju poprzez doskonalenie jakości działań we wszystkich obszarach aktywności, stały rozwój i szkolenie pracowników. Chcemy, aby praca, w którą wkładamy nasze serca i wysiłek całego personelu, zaowocowały uznaniem pacjentów. Nasz zespół to lekarze ochrony zdrowia, którzy diagnozują, pomagają, prowadzą procesy terapeutyczne, edukują – aż do wyzdrowienia pacjenta. Realizujemy nasze koncepcje w praktyce, budując sieć placówek i aktywnie uczestnicząc w naprawianiu oraz zmienianiu systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Tworzymy nową jakość polskich przychodni.

Skip to content