Loader

OFERTA

Sprawdź czy wiesz…

Pobieranie krwi

  • optymalny czas pobrania krwi to godziny poranne między godziną 7:00 a 9:00 (stężenie niektórych parametrów wykazuje zmienność w zależności od pory dnia)
  • krew należy pobierać na czczo ok. 12 godzin po przyjęciu ostatniego posiłku (po posiłku następuje wzrost pewnych parametrów we krwi wskutek wchłaniania i metabolizmu składników pożywienia)
  • w terapii monitorowanej np. przy stosowaniu doustnych antykoagulantów pacjenci na badanie krwi powinni za każdym razem zgłaszać się o tej samej porze, przed przyjęciem kolejnej dawki leku (pozwoli to na uniknięcie błędnej interpretacji wyniku przez lekarza)

Dobowa zbiórka moczu

Podczas zbiórki dobowej mocz należy przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu w odpowiednim naczyniu zbiorczym, umożliwiającym odczytanie objętości zebranego moczu. Do niektórych badań niezbędne jest zastosowanie odpowiedniego środka konserwującego. Zbiórkę rozpoczynamy rano np. o godz. 7:00. Oddajemy mocz do toalety (pęcherz moczowy pusty). Każdą następną porcję moczu zbieramy do naczynia zbiorczego. Zbiórkę dobową kończymy o godz. 7:00 rano następnego dnia włącznie z porcją moczu oddaną o godz. 7:00. Po zakończeniu zbiórki mierzymy objętość dobową moczu, mieszamy mocz kilkakrotnie obracająć naczynie góra-dół, odlewamy do małego pojemnika 10-50 ml i dostarczamy do laboratorium. Pojemnik należy opisać imieniem i nazwiskiem oraz podać odczytaną objętość dobową moczu (ilość ml).

Badanie ogólne moczu

Mocz na badanie ogólne przyjmujemy w plastikowych pojemnikach zakupionych w aptece.

Instrukcja pobrania próbki moczu do badania ogólnego:

  1. Mocz do badania pobieramy z pierwszej porannej porcji moczu (środkowy strumień) oddanego rano po nocnym spoczynku ; nie należy pobierać moczu po znacznym i długotrwałym wysiłku fizycznym.
  2. Przed oddaniem moczu do badania należy umyć wodą zewnętrzne narządy moczowo – płciowe.
  3. Mocz należy zebrać do czystego, szczelnie zamykanego pojemnika w ilości ok. 50 ml.
  4. Pojemnik należy czytelnie opisać imieniem i nazwiskiem i do 2 godz. dostarczyć do laboratorium.
Pobieranie moczu u noworodków i niemowląt wymaga zastosowania specjalnych woreczków foliowych, które przyklejamy do skóry po umyciu wodą okolic narządów moczowo – płciowych. U kobiet w czasie menstruacji i w okresie okołomenstruacyjnym badań moczu nie wykonujemy.

Doustny test tolerancji glukozy (DTTG)Jest to badanie przydatne w diagnozowaniu cukrzycy, wykonywane wyłącznie na zlecenie lekarza.

Test polega na :

  • pobraniu krwi na czczo
  • wypiciu w ciągu 3-5 min. 75 g rozpuszczonej w wodzie glukozy
  • ponownym pobraniu krwi po upływie 2 godz.

Dla naszych najmniejszych pacjentów

Isnieje możliwość pobrania krwi z palca przy zastosowaniu specjalnych probówek (tzw. mikrometoda) i nakłuwacza. W taki sposób możemy pobrać i oznaczyć krew na morfologię i kilka badań biochemicznych.

Skip to content