Loader

Program profilaktyczny "Pomyśl o mózgu"

20-10-2021

Program profilaktyczny „Pomyśl o mózgu”

Szanowni Pacjenci,
Zachęcamy do skorzystania z programu profilaktycznego „Pomyśl o mózgu”, w którym CM Medyk bierze udział.
1. Co to jest udar mózgu?
Udar mózgu jest nieodwracalnym uszkodzeniem mózgu wynikającym z choroby naczyń mózgowych i powstaje w wyniku:
zamknięcia tętnicy doprowadzającej krew do mózgu – udar niedokrwienny
pęknięcia tętnicy wewnątrzmózgowej – udar krwotoczny, potocznie zwany wylewem
Co 8 minut 1 osoba w Polsce dostaje udaru mózgu! 
2.Objawy udaru mózgu
 •  nagłe osłabienie kończyn po jednej stronie ciała
 •  nagłe wykrzywienie twarzy
 •  nagłe zaburzenie mowy i wzroku
 •  nieumiejętność utrzymania pionowej pozycji ciała
 •  bardzo silny ból głowy
3.Przyczyny udaru mózgu
 •  migotanie przedsionków
 •  nadciśnienie tętnicze
 •  palenie tytoniu
 •  nadmierne spożywanie alkoholu
 •  otyłość
 •  cukrzyca
 •  wysoki cholesterol
 •  zła dieta
 •  brak ruchu
4. Na czym polega program profilaktyczny „Pomyśl o mózgu”?
W ramach programu Pomyśl o mózgu w wybranych placówkach POZ przeprowadzane są badania profilaktyczne. Osoby szczególnie zagrożone udarem mogą również wykonać badania w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie.
5.Kto może wziąć udział w programie?
Wszystkie osoby w wieku 40 – 65 lat.
6.Jak zgłosić się do programu?
Wystarczy zgłosić się do placówki POZ, w której prowadzony jest program. Lista placówek CM Medyk, które biorą udział w programie, znajduje się na stronie www.pomyslomozgu.pl/wspolpraca/