Loader

Aktualności

17-03-2020

WAŻNE! Dostarczanie skierowań na świadczenia odroczone!

Pacjenci do czasu odwołania są zwolnieni z obowiązku dostarczania szpitalowi lub poradni oryginału skierowania na wykonanie świadczenia zdrowotnego – wynika z rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia dotyczącego ogłoszenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego.

Oryginał takiego skierowania pacjent powinien dostarczyć w ciągu 21 dni od dnia zniesienia stanu epidemicznego, nie później jednak niż w dniu wykonywania świadczenia, na które zostało ono wystawione.