Loader

OFERTA

Wzór skierowania został opracowany graficznie wg. /zał. nr 3a/ (Dz. U. 2015 poz. 457)  przez Centrum Medyczne MEDYK. Do ich stosowania uprawnione są wyłącznie zakłady pracy posiadające umowę z Centrum Medycznym MEDYK o wykonywanie profilaktycznej opieki medycznej nad pracownikami.

Formularz medycyna pracy

skierowanie na badania profilaktyczne funkcjonariusza policji

Wniosek o wyrażenie zgody lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną nad zatrudnionym pracownikiem

Skierowania dla osób udających się na szkolenie w celu zdobycia uprawnień / kwalifikacji:

Skierowanie na badania profilaktyczne – kursy / szkolenia (*pdf)

Skierowanie na badania profilaktyczne – kursy / szkolenia (*doc)


Badania pacjentów małoletnich do 18 roku życia odbywają się  w obecności rodziców lub opiekunów prawnych. W przypadku pacjentów małoletnich, między 16 – 18 rokiem życia, do przeprowadzenia badania bądź zabiegu wymagana jest, oprócz zgody rodzica bądź opiekuna prawnego, również zgoda małoletniego pacjenta.

Wzór oświadczenia:


ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH BADAŃ LEKARSKICH PRACOWNIKÓW OBOWIĄZUJE OD  01 KWIETNIA 2015
        Na podstawie Ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu działalności gospodarczej /Dz. U. poz. 1662/ weszła w życie istotna zmiana art. 229 Kodeksu pracy, którą regulują następujące akty wykonawcze :
oraz Ustawa o służbie medycyny pracy /tekst jednolity Dz. U. 2014 poz.1184/
Skip to content