Loader

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA  – LEPSZA JAKOŚĆ ŻYCIA I PRACY

 

 O PROGRAMIE

Centrum Medyczne MEDYK Sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Profilaktyka zdrowotna – lepsza jakość życia i pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Priorytet VII Regionalny rynek pracy. Działanie 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie.

 

CEL GŁÓWNY

Celem głównym projektu jest zwiększenie uczestnictwa osób w programie zdrowotnym z zakresu profilaktyki raka jelita grubego mającego na celu utrzymanie aktywności zawodowej”

 

CELE SZCZEGÓŁOWE
 • Wzrost świadomości z zakresu profilaktyki raka jelita grubego poprzez udział w spotkaniach informacyjno-edukacyjnych,
 • Zapewnienie badań profilaktycznych z zakresu wykrywania raka jelita grubego,
 • podniesienie świadomości z zakresu profilaktyki prozdrowotnej chorób nowotworowych wśród lekarzy POZ

 

GRUPA DOCELOWA

Uczestnikami projektu w zakresie profilaktyki raka jelita grubego mogą być osoby w wieku aktywności zawodowej będące w grupie podwyższonego ryzyka, posiadające miejsce zamieszkania na obszarze powiatów wskazanych jako „biała plama” w zakresie profilaktyki raka jelita grubego

 1. w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,
 2. w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,
 3. w wieku 25-49 lat z rodzin z zespołem Lyncha

 

„BIAŁE PLAMY” WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
 1. bieszczadzki
 2. jarosławski
 3. jasielski
 4. kolbuszowski
 5. krośnieński
 6. lubaczowski
 7. łańcucki
 8. niżański
 9. przemyski
 10. przeworski
 11. ropczycko – sędziszowski
 12. rzeszowski
 13. sanocki
 14. strzyżowski
 15. tarnobrzeski
 16. leski
 17. Przemyśl

 

DO POBRANIA

 

BIURO PROJEKTU

CENTRUM MEDYCZNE MEDYK
ul. Szopena 15A
35-055 Rzeszów
tel. 17 865 20 94

W ramach projektu: „Profilaktyka zdrowotna – lepsza jakość życia i pracy”


 

ZAPYTANIA OFERTOWE:

„Beneficjent nie powierzył przetwarzania danych osobowych osobom trzecim”

 

 

Skip to content