Loader

OFERTA

 1. Czy szczepionka jest bezpieczna?

Szczepionka została przebadana na grupie ponad 43 tys. osób, kobiet i mężczyzn, w różnym wieku, różnej rasy i pochodzących z różnych krajów. Podczas tych badań wykazano jej wysoką skuteczność (95%) i bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo szczepionki jest jednym z podstawowych kryteriów, którymi kieruje się Europejska Agencja Leków przy wydawaniu decyzji o dopuszczeniu preparatu do użytku na terenie Unii Europejskiej. Pozostałe kryteria to skuteczność i jakość szczepionki oraz ocena stosunku korzyści do ryzyka płynących z jej zastosowania.

 1. Czy muszę się zaszczepić?

Nie, szczepienia są dobrowolne. Jednak zachęcamy do szczepień wszystkich – im więcej osób się zaszczepi, tym większa ochrona całej populacji.

 1. Czy szczepionka może wywołać zakażenie koronawirusem?

Nie. Szczepionka zawiera tylko informację genetyczną (mRNA) o budowie jednego białka wirusa SARS-CoV-2. Po zaszczepieniu organizm na podstawie „przesłanej” informacji zaczyna produkcję przeciwciał. Sama informacja (mRNA) nie wywołuje zakażenia.

 1. Czy szczepionka może osłabić układ odpornościowy, przez co łatwiej zachorować np. na grypę?

Nie może. Podstawą pracy układu odpornościowego są miliony limfocytów gotowych do walki z milionami antygenów jednocześnie, które w każdej chwili stykają się z naszą skórą, błoną śluzową nosa czy ust oraz wnętrzem przewodu pokarmowego. Szczepionka ma w sobie bardzo małą dawkę antygenu, angażując jedynie niewielką część komórek układu odpornościowego. Pozostałe wciąż chronią organizm, walcząc z drobnoustrojami, w tym z wirusem grypy.

 1. Po jakim czasie od podania szczepionka działa?

Szczepionka zaczyna w pełni działać po 7 dniach od podania drugiej dawki, jednak częściową ochronę zyskuje się już po pierwszej dawce. Jeżeli między przyjęciem 1. a 2. dawki nastąpi kontakt z osobą zakażoną, możliwe jest zakażenie. W przypadku objawów infekcji należy skontaktować się z lekarzem.

 1. Kto powinien się zaszczepić przeciwko COVID-19?

Według Narodowego Programu Szczepień COVID-19, każda chętna osoba, która skończyła 18 lat i nie ma przeciwwskazań do szczepienia.

 1. Czy ozdrowieńcy także powinni szczepić się przeciwko COVID-19?

Tak, ze względu na brak wiedzy na temat tego, jak długo w organizmie utrzymują się przeciwciała wytworzone w odpowiedzi na zakażenie oraz czy szczepienie nie zapewnia lepszej ochrony przed chorobą. Według przypuszczeń naukowców, jeśli przeciwciała zostały już wytworzone w następstwie infekcji, otrzymanie szczepionki COVID-19 powinno wzmocnić pracę układu odpornościowego. Przypuszczenia te jednak nie zostały potwierdzone badaniami.

 1. Gdzie można się zaszczepić?

Podczas rejestracji proponowany jest najbliższy pacjentowi punkt szczepień. Listę punktów można sprawdzić na https://www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien.

 1. Czy po szczepieniu należy odczekać jakiś czas w poczekalni przychodni?

Tak, wskazane jest odczekanie w przychodni przynajmniej 15 minut po szczepieniu.

 1. Czy szczepionki są bezpieczne dla dzieci?

Szczepionki nie są zalecane osobom poniżej 16. roku życia.

 1. Jak rozróżnić ewentualne skutki uboczne po szczepieniu (ból mięśni, gorączka) od infekcji COVID-19?

Jeżeli po szczepieniu pojawią się objawy, takie jak gorączka czy kaszel, należy skonsultować je z lekarzem. Jeśli zdecyduje on, że istnieje możliwość zakażenia, powinien zlecić wykonanie testu.

 1. Jeśli pacjent podczas szczepienia przechodzi bezobjawowo COVID-19, czy szczepionka nie pogorszy jego stanu?

Nie. Według naukowców jeśli przeciwciała zostały już wytworzone, otrzymanie szczepionki stymuluje pracę układu odpornościowego.

 1. Czy szczepionka przeciw grypie chroni przed COVID-19?

Nie. Szczepionka przeciw grypie chroni tylko przed wirusem grypy.

 1. Czy szczepionka daje odporność na całe życie?

Na to pytanie nie ma jeszcze jasnej odpowiedzi. Badania i obserwacje nad długością odporności poszczepiennej są w toku. Na pewno firmy farmaceutyczne i organizacje krajowe zajmujące się szczepieniami będą na bieżąco aktualizować informacje, a rząd będzie ewentualnie modyfikował program szczepień, np. rozszerzając go o dawki przypominające, jeżeli będzie potrzeba ich zastosowania.

 1. Czy po zaszczepieniu będzie można chodzić bez maseczki?

Nie. Szczepienie chroni przed zachorowaniem, nie wyklucza jednak, że można bezobjawowo przechodzić COVID-19 i zarażać nim innych. Więcej informacji o zasadach dla osób zaszczepionych należy szukać w serwisach rządowych, np. na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie.

 1. Czy szczepionki są używane do mikroczipowania ludzi?

Nie, w szczepionkach nie ma mikroczipów ani innych szkodliwych elementów. Skład szczepionek jest rygorystycznie kontrolowany podczas produkcji.

 1. Czy szczepionka podawana w Centrum Medycznym Medyk jest darmowa?

Tak, szczepienie przeciwko COVID-19 jest bezpłatne, finansowane przez budżet państwa dla każdego chętnego obywatela, u którego nie wykryto przeciwwskazań do szczepienia.

 1. Jakie są przeciwwskazania do szczepienia?

Bezwzględnymi przeciwwskazaniami do szczepienia jest nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, również u osób, u których wystąpiła reakcja anafilaktyczna po podaniu pierwszej dawki szczepionki przeciw COVID-19, a także ciężka reakcja alergiczna na substancję czynną lub inny składnik szczepionki. Jeśli u pacjenta kiedykolwiek wcześniej wystąpiła ciężka reakcja alergiczna na leki, szczepionkę lub żywność, powinien on poinformować o tym lekarza przed szczepieniem.

Szczepionka nie jest zalecana ze względu na ograniczone dane w następujących grupach:

 • dzieci i młodzieży do 16. roku życia (badanie kliniczne zostały przeprowadzone z udziałem osób od 16. roku życia),
 • kobiet w ciąży i planujących ciążę ‒ ograniczone dane, dlatego szczepienie można rozważyć jedynie jeśli potencjalne korzyści przewyższają jakiekolwiek ryzyko dla matki i płodu po przyjęciu drugiej dawki szczepionki nie powinno się zachodzić w ciążę przez co najmniej 2 miesiące,
 • kobiet karmiących – nie wiadomo, czy szczepionka przenika do mleka matki.

Czasowymi przeciwwskazaniami do szczepienia są:

 • aktualne lub niedawne zakażenie COVID-19 (do momentu wyzdrowienia). Ma to na celu uniknięcie błędnego przypisania szczepionce jakiegokolwiek nowego objawu lub progresji objawów. Ponieważ u niektórych osób z COVID-19 pogorszenie może nastąpić do 2 tygodni po zakażeniu, w idealnym przypadku szczepienie należy odłożyć do czasu wyzdrowienia i co najmniej cztery tygodnie po wystąpieniu objawów lub cztery tygodnie od pierwszego pozytywnego wyniku testu PCR lub antygenowego u osób bez objawów.
 • ostra, ciężka choroba przebiegająca z gorączką lub ostra infekcja – do momentu ustąpienia objawów infekcji.
 • zaostrzenie chorób przewlekłych – do momentu stabilizacji stanu pacjenta.

Przeciwwskazaniem do szczepienia NIE SĄ zaburzenia odporności lub przyjmowanie leków immunopresyjnych – natomiast w takich przypadkach u pacjenta może wystąpić zmniejszona odpowiedź immunologiczna. Nie oceniano jednak skuteczności, ani bezpieczeństwa w tej grupie osób. Ostateczną decyzję, czy taka osoba może być zaszczepiona podejmujee lekarz kwalifikujący do szczepienia.

Przy zaburzeniach krzepnięcia i przyjmowaniu leków przeciwzakrzepowych należy zachować szczególną ostrożność i poinformować lekarza o występowaniu w przeszłości zaburzeń krzepnięcia i o przyjmowanych lekach. Po podaniu szczepienia mogą wystąpić krwawienie lub siniaki w tej grupie pacjentów.

 1. Kiedy mogę się zaszczepić przeciwko COVID-19?

Harmonogram zapisów:

 • 15 stycznia rusza możliwość umawiania terminów szczepień dla seniorów powyżej 80. roku życia
 • W dniach 18-22 stycznia zaszczepieni zostaną przez zespoły wyjazdowe mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej
 • 22 stycznia ruszy możliwość umawiania terminów szczepień dla seniorów powyżej 70. roku życia
 • 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla seniorów powyżej 70. roku życia.

Na szczepienie będzie można zapisać się zgodnie z powyższą kolejnością dopiero po uzyskaniu e-skierowania. E-skierowanie dla określonych grup wiekowych, zawodowych itd. będzie generowane automatycznie. Wystawione e-skierowanie będzie dostępne na Internetowym Koncie Pacjenta. Jego ważność upływa po 60. dniach.

Dalsze etapy i proces realizacji szczepień zależą od ustaleń ze strony rządu.

Etapy szczepień wyznaczone przez rząd znajdziesz Tutaj.

 1. Dlaczego warto się zaszczepić przeciwko COVID-19?
 1. Szczepienie chroni  w 95% przed zakażeniem się SARS-CoV-2 i groźnymi powikłaniami po COVID-19.
 2. Otrzymanie szczepionki na COVID-19 może pomóc w zapobieganiu ciężkiemu przebiegowi choroby, nawet jeśli pacjent zostanie zakażony.
 3. Szczepienie pomaga organizmowi rozwinąć odporność na wirusa wywołującego COVID-19 bez konieczności zachorowania.
 4. To ochrona innych ‒ rodziny, przyjaciół, znajomych, szczególnie osób o podwyższonym ryzyku ciężkich objawów choroby wywołanej przez COVID-19.
 5. Szczepionka ma pomóc w ograniczeniu pandemii. Noszenie masek i utrzymywanie dystansu społecznego pomagają zmniejszyć ryzyko narażenia na wirusa lub rozprzestrzeniania go na innych, jednak to nie wystarczy. Już 50% zaszczepionej populacji będzie miało istotny wpływ na zmniejszenie szerzenia się koronawirusa. A dzięki ograniczeniu epidemii będzie można powoli znosić obostrzenia i wracać do normalnego życia.
 1. Czy po szczepieniu występują działania niepożądane?

W badaniach klinicznych zaobserwowano występowanie typowych dla szczepionek działań niepożądanych, takich jak:

 • krótkotrwały, łagodny do umiarkowanego ból w miejscu podania szczepionki (>80%), zwykle bez zaczerwienienia i obrzęku,
 • zmęczenie (> 60%),
 • ból głowy (>50%),
 • bóle mięśni i dreszcze (>30%),
 • bóle stawów (>20%),
 • gorączka (>10%),
 • mdłości, złe samopoczucie i powiększenie węzłów chłonnych (niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100).

Większość skutków ubocznych jest łagodna i nie powinna trwać dłużej niż tydzień. Poważne niepożądane odczyny poszczepienne występowały rzadko. Bezpieczeństwo szczepionki na COVID-19 było badane do 2. miesiąca po podaniu drugiej dawki – jednak obserwacje dotyczące działań niepożądanych są kontynuowane, tak jak w przypadku każdego innego preparatu leczniczego.

 1. Czy można wybrać sobie wybrać szczepionkę?

Nie ma możliwości wyboru preparatu. Wynika to z tego, że szczepienie przeciwko COVID-19 jest darmowe i finansowane z budżetu państwa.

 1. Jeśli szczepienie spowoduje poważne powikłania, pacjent może liczyć na odszkodowanie?

Rząd zapowiada stworzenie specjalnego funduszu, z którego będą wypłacane odszkodowania osobom, u których wystąpiły niepożądane odczyny poszczepienne.

 1. Jak to się stało, że szczepionka pojawiła się tak szybko?

Do stworzenia szczepionki na COVID-19 wykorzystano technologię, nad którą od długiego czasu pracuje wielu naukowców – badania nad wykorzystaniem mRNA w szczepionkach toczą się od  co najmniej kilkunastu lat. Jedną z ostatnich takich szczepionek, nad którą pracowali naukowcy była szczepionka przeciwko wirusowi Zika. Trwają też badania nad szczepionką tego typu przeciwko grypie. Wiele prac badawczych i legislacyjnych, prowadzonych było jednocześnie. Skrócono też wiele urzędowych terminów potrzebnych do złożenia odpowiednich dokumentów czy wydania opinii.

Pomimo pewnych przyspieszeń badania odbywały się w zgodzie ze standardowymi procedurami związanymi z jakością, bezpieczeństwem i skutecznością szczepionki.

 1. Czy przed podaniem szczepionki wykonywane są badania?

Tak, przed szczepieniem lekarz przeprowadza badanie kwalifikacyjne. W jego trakcie pacjent powinien poinformować o tym, czy:

 • występują u niego jakiekolwiek alergie,
 • występuje gorączka,
 • ma zaburzenia krzepliwości krwi i przyjmuje leki przeciwzakrzepowe,
 • ma obniżoną odporność lub przyjmuje leki wpływające na układ odpornościowy,
 • jest w ciąży lub planuje ciążę,
 • karmi piersią,
 • przyjął już inną szczepionkę przeciwko COVID-19.
 1. Czy przed szczepieniem trzeba wykonać jakieś badania?

Nie, podejście do szczepienia nie wymaga specjalnego przygotowania ani wykonywania badań. Przed szczepieniem przeprowadzane jest badanie kwalifikacyjne.

 1. Jak wygląda podanie szczepionki?

Przed szczepieniem odbywa się wizyta u lekarza, podczas której pacjent zostaje  zakwalifikowany do szczepienia. Następnie pielęgniarka podaje szczepionkę w ramię. Jedna fiolka zawiera kilka dawek szczepionki, dlatego pielęgniarka nabiera odpowiednią jej ilość do sterylnej, jednorazowej strzykawki.

Podanie drugiej dawki po 21 dniach od pierwszego szczepienia przebiega w ten sam sposób.

 1. Czy Centrum Medyczne Medyk wykonuje szczepienia przeciwko COVID-19?

Tak, Centrum Medyczne Medyk uczestniczy w procesie szczepień przeciwko COVID-19. Szczepienia odbywają się w naszych placówkach w specjalnie przystosowanych do tego punktach, a także w miejscach wyznaczonych przez władze gmin i zakładów pracy. Lista wszystkich punktów szczepień CM Medyk znajduje się TUTAJ (PDF z listą)