Loader

Medycyna Lotnicza

Medycyna Lotnicza

W Pracowni Badań Lotniczo – Lekarskich realizujemy badania i wydajemy orzeczenia w zakresie wymagań zdrowotnych dla:

  • klasy 2 i LAPL (badania wstępne i okresowe),
  • klasy 3 (tylko badania okresowe),
  • kandydatów na członków personelu pokładowego oraz personelu pokładowego (Cabin Crew),
  • kandydatów na członków personelu lotniczego oraz personelu lotniczego (orzeczenia krajowe,w zakresie spełniania wymagań klasy 2 i 3)

 

Do dyspozycji pacjentów jest lekarz orzecznik medycyny lotniczej, lek. med. Natalia Urbaniak oraz specjaliści: neurolog, okulista, laryngolog, dermatolog. W naszej pracowni wykonywane są badania psychotechniczne predyspozycji osobowościowych oraz zawodowych. Na miejscu pobierany jest materiał do badań laboratoryjnych (krwi, moczu itp.), wykonujemy też badania EKG, spirometrię i audiometrię.

Staramy się, by badania wykonywane były w trakcie jednego dnia.

Cennik badań lotniczo-lekarskich (ceny brutto):

Podane wyżej ceny pokrywają koszty:

  • badań laboratoryjnych (ob., morfologia, glukoza, badanie ogólne moczu),
  • konsultacji specjalistycznych: okulista, laryngolog,
  • EKG,
  • badania przez uprawnionego lekarza orzecznika,
  • wydania dokumentu 'orzeczenie lekarskie’ oraz czynności administracyjnych związanych z rejestracją badanego, opracowaniem dokumentacji medycznej oraz powiadomieniem ULC o wyniku przeprowadzonych badań lotniczo-lekarskich.

W przypadku konieczności wykonania innych, nie wymienionych wyżej badań, obowiązuje cennik badań Centrum Medycznego MEDYK.

Pracownia mieści się w budynku Przychodni Medycyny Pracy Centrum Medycznego MEDYK:
w Rzeszowie przy al. Rejtana 53.

Wszystkie usługi świadczone są przez doświadczony personel, w miłej atmosferze, w estetycznym otoczeniu.
Badania wykonywane są w czwartki w godz. 8:00 – 13:00.

Wymagana jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod nr tel. 17 865 20 01.

Skip to content