Loader

Medycyna Lotnicza

Medycyna Lotnicza

W Pracowni Badań Lotniczo – Lekarskich realizujemy badania i wydajemy orzeczenia w zakresie wymagań zdrowotnych dla:

– klasy 2 i LAPL (badania wstępne i okresowe),
– klasy 3 (tylko badania okresowe),
– kandydatów na członków personelu pokładowego oraz personelu pokładowego (Cabin Crew),
– kandydatów na członków personelu lotniczego oraz personelu lotniczego (orzeczenia krajowe,w zakresie spełniania
wymagań klasy 2 i 3)

Cennik badań lotniczo-lekarskich (ceny brutto):
(cennik obowiązujący od 01.03.2024 r.)

RODZAJ BADANIA BADANIE WSTĘPNE BADANIE OKRESOWE
Klasa 3 (kontrolerzy ruchu lotniczego) X 500 zł
Klasa 2 (PPL, SPL, LAPL) 500 zł 450 zł
Świadectwa kwalifikacji (UAVO) 400 zł 350 zł
Raport medyczny (personel pokładowy) 450 zł 450 zł
Badania okolicznościowe (wszyscy) cennik indywidualny cennik indywidualny

 

Podane wyżej ceny pokrywają koszty:

– badań laboratoryjnych (ob., morfologia, glukoza, badanie ogólne moczu),
– konsultacji specjalistycznych: okulista, laryngolog,
– EKG,
– badania przez uprawnionego lekarza orzecznika,
– wydania dokumentu 'orzeczenie lekarskie’ oraz czynności administracyjnych związanych z rejestracją badanego, opracowaniem dokumentacji medycznej oraz powiadomieniem ULC o wyniku przeprowadzonych badań lotniczo-lekarskich.

W przypadku konieczności wykonania innych, nie wymienionych wyżej badań, obowiązuje cennik badań Centrum Medycznego MEDYK. Badania są realizowane po wcześniejszej rejestracji e-mailowej pod adresem medycynapracy@medyk.rzeszow.pl w placówce CM MEDYK w Rzeszowie przy al. Rejtana 53Zgłoszenia należy przesłać z wcześniejszym wyprzedzeniem co najmniej 2-3 tygodnie wcześniej. Do dyspozycji pacjentów jest lekarz orzecznik medycyny lotniczej, lek. med. Natalia Urbaniak oraz specjaliści: neurolog, okulista, laryngolog, dermatolog. W naszej pracowni wykonywane są badania psychotechniczne predyspozycji osobowościowych oraz zawodowych. Na miejscu pobierany jest materiał do badań laboratoryjnych (krwi, moczu itp.), wykonujemy też badania EKG, spirometrię i audiometrię.

Skip to content