Loader

Badania Diagnostyczne

Badania Diagnostyczne

Badania diagnostyczne są, zaraz po szczegółowym wywiadzie lekarskim, najszybszym i najlepszym sposobem na rozpoznanie większości chorób i ocenę zdrowia badanej osoby. W Centrum Medycznym MEDYK wykonujemy szereg badań diagnostycznych.

    BADANIE   OPIS   ADRES    TELEFON  
     ABR potencjały słuchowe Rzeszów, al. Rejtana 53 17 861 30 61; 17 865 20 15 NFZ / PRYW.
     AUDIOGRAM TONALNY
badanie słuchu Rzeszów, al. Rejtana 53 17 861 30 61; 17 865 20 15 NFZ / PRYW.
     AUDIOMETRIA   
     IMPEDACYJNA
badanie słuchu Rzeszów, al. Rejtana 53 17 861 30 61; 17 865 20 15 NFZ / PRYW.
     BIOPSJA zabieg diagnostyczny  polegający na pobieraniu materiału biologicznego z tkanek podejrzanych o zmiany chorobowe Rzeszów, ul. Szopena 1 17 850 93 40; 17 862 01 01 NFZ* / PRYW.
     CYTOLOGIA
badanie diagnozujące raka szyjki macicy
Rzeszów, ul. Lisa Kuli 9D 17 853 99 41; 512 363 765
NFZ / PRYW.
    DIAGNOZA I TERAPIA SI
rozwijanie prawidłowego odbioru i analizy bodźców zmysłowych docierających do dziecka Rzeszów, al. Rejtana 53 17 865 20 05
PRYW.
     DIAGNOZA         
     LOGOPEDYCZNA
ocena sprawności i budowy anatomicznej narządów mowy
Rzeszów, al. Rejtana 53 17 865 20 05
NFZ / PRYW.
    DIAGNOZA NEUROFLOW
diagnoza w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego Rzeszów, al. Rejtana 53 17 865 20 05
PRYW.
    DIAGNOZA
    PSYCHOLOGICZNA
kompleksowe badanie umożliwiające dokładną ocenę psychicznego funkcjonowania człowieka
Rzeszów, al. Rejtana 53 17 865 20 05
NFZ / PRYW.
    ECHOKARDIOGRAFIA
    DOROSŁYCH
nieinwazyjne badanie mięśnia sercowego
Rzeszów, ul. Szopena 1 17 850 93 40; 17 862 01 01 NFZ* / PRYW.
    ECHOKARDIOGRAFIA DZIECI nieinwazyjne badanie mięśnia sercowego
Rzeszów, ul. Szopena 1 17 850 93 40; 17 862 01 01 NFZ* / PRYW.
    EEG
badanie oceniające czynności mózgu
Rzeszów, ul. Szopena 1 17 850 93 40; 17 862 01 01 NFZ* / PRYW.
    EKG
badanie oceniające pracę serca
Rzeszów, ul. Szopena 1
Rzeszów, al. Rejtana 53
Rzeszów, ul. Siemiradzkiego 4
Rzeszów, ul. Leska 2
Rzeszów, al. Pow. W-wy 28
Rzeszów, ul. Lisa Kuli 9D
Rzeszów, ul. Łukasiewicza 88
Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 33A
Rzeszów, ul. Obr Poczty Gdańskiej 14
Rzeszów, ul. Architektów 11
Boguchwała, ul. Przemysłowa 2C
Dębica, ul. Kwiatkowskiego 1
Łączki Kucharski 248
17 850 93 40
17 865 20 00

17 853 66 69
17 742 13 15
17 858 19 92
17 853 69 37                         
17 857 57 44

17 865 20 98
17 865 20 95
17 789 22 40 
17 852 69 41

509 890 297
17 865 20 99
NFZ* / PRYW.
    EMG
badanie pozwalające ocenić funkcję mięśni
Rzeszów, ul. Szopena 1 17 850 93 40; 17 862 01 01 NFZ* / PRYW.
    ENG
badanie oceniające funkcję nerwów obwodowych
Rzeszów, al. Rejtana 53
17 861 30 61; 17 865 20 15
NFZ / PRYW.
    GASTROSKOPIA
badanie początkowego odcinka przewodu pokarmowego
Rzeszów, al. Rejtana 53
17 865 20 12; 17 865 20 02
NFZ* / PRYW.
    HOLTER
badanie monitorujące pracę serca przez co najmniej 24 godz.
Rzeszów, ul. Szopena 1 17 850 93 40; 17 862 01 01 NFZ* / PRYW.
    HOLTER BPM
całodobowy pomiar ciśnienia
Rzeszów, ul. Szopena 1 17 850 93 40; 17 862 01 01 NFZ* / PRYW.
    KOLONOSKOPIA
badanie końcowego odcinka przewodu pokarmowego
Rzeszów, al. Rejtana 53
17 865 20 12; 17 865 20 02
NFZ* / PRYW.
    MAMMOGRAFIA
badanie piersi przy użyciu promieni rentgenowskich
Rzeszów, ul. Szopena 1
17 850 93 80
NFZ** / PRYW.
    NDT Bobath
usprawniania małych (i dużych) pacjentów po przebytym udarze mózgu lub innych urazach mózgowo czaszkowych Rzeszów, al. Rejtana 53
17 865 20 05
PRYW.
    OTOEMISJA   AKUSTYCZNA       
    (DPOAE)
badanie słuchu, pozwalające wykryć niedosłuch odbiorczy pochodzenia ślimakowego Rzeszów, al. Rejtana 53 17 861 30 61; 17 865 20 15 NFZ / PRYW.
    PRÓBY KALORYCZNE
badanie narządu równowagii
Rzeszów, al. Rejtana 53 17 861 30 61; 17 865 20 15 NFZ / PRYW.
    PRÓBY WYSIŁKOWE
ocena skuteczności leczenia niewydolności serca
Rzeszów, al. Rejtana 53
17 865 20 06
NFZ* / PRYW.
    RTG
badanie obrazowe pozwalające uzyskać czytelny obraz różnych okolic ciała
Rzeszów, ul. Szopena 1
Rzeszów, al. Rejtana 53
17 850 93 80
17 865 20 00
NFZ* / PRYW.
    SPIORMETRIA
badanie czynnościowe układu oddechowego
Rzeszów, ul. Szopena 1 17 850 93 40; 17 862 01 01 NFZ* / PRYW.
    TERAPIA RĘKI
usprawnienie precyzyjnych ruchów rąk
Rzeszów, al. Rejtana 53
17 865 20 05
NFZ* / PRYW.
    THERASUIT
Metoda służy do leczenia dzieci z porażeniem mózgowym oraz innymi zaburzeniami neurologicznymi
Rzeszów, al. Rejtana 53
17 865 20 05; 694 222 416
PRYW
    TOMOGRAF
Metoda diagnostyki obrazowej, w której za pomocą promieni rentgenowskich uzyskuje się wielowarstwowe przekrojowe obrazy ciała pacjenta. Rzeszów, al. Rejtana 53
17 865 20 00; 17 865 20 02
NFZ* / PRYW.
    TYMPANOGRAM (T)
nieinwazyjne badanie ucha środkowego
Rzeszów, al. Rejtana 53 17 861 30 61; 17 865 20 15 NFZ / PRYW.
    USG
metodą obrazowania narządów wewnętrznych za pomocą dźwięków o wysokiej częstotliwości Rzeszów, al.  Rejtana 53
Rzeszów, ul. Szopena 1
17 850 93 40
17 865 20 00
NFZ* / PRYW.
    USG GINEKOLOGICZNE badanie narządów płciowych kobiet wykonywane przy użyciu aparatu ultrasonograficznego Rzeszów, ul. Szopena 1
Rzeszów, ul. Lisa Kuli 9D
17 850 93 40
17 853 99 41
NFZ* / PRYW.
    USG JĄDER,                       
    TRANSREKTALNE           
    PROSTATY
badanie ultrasonograficzne gruczołu krokowego i jąder
Rzeszów, ul. Szopena 1
17 850 93 40
NFZ* / PRYW.
    USG NACZYŃ
badanie obrazowe wykonywane w diagnostyce chorób układu krążenia
Rzeszów, ul. Szopena 1
Rzeszów, Rejtana 53
17 850 93 40
17 865 20 00
NFZ* / PRYW.
    USG ORTOPEDYCZNE
badanie ultrasonograficzne narządów ruchu
Rzeszów, Szopena 1
17 862 01 01
PRYW.

* wymagane skierowanie z przychodni CM MEDYK lub innej placówki, z którą CM MEDYK ma podpisaną umowę
** pacjentki w przedziale wiekowym 50 – 69 lat mogą wykonywać badania bezpłatnie co 2 lata

Skip to content