Loader

OPIEKA ABONAMENTOWA

OPIEKA ABONAMENTOWA

Zdrowie jest szczególną, nadrzędną wartością w życiu człowieka. Pogorszenie oraz utrata zdrowia powodują nie tylko konsekwencje indywidualne, ale i społeczne, w szczególności dla zakładu pracy.

Mimo, że ubezpieczenie zdrowotne w ramach NFZ zapewnia teoretycznie szeroki zakres świadczeń zdrowotnych, od lat wzrasta zainteresowanie prywatną opieką. Wynika to bezpośrednio z ograniczonej dostępności i niskiej jakości usług medycznych, oferowanych w ramach państwowego ubezpieczenia zdrowotnego. Odpowiedzią rynku usług medycznych na powyższe potrzeby klientów jest tzw. abonament medyczny.

Abonament medyczny jest to usługa oferowana przez świadczeniodawców rynku usług medycznych, której przedmiot związany jest z udzielaniem w ustalonym zakresie świadczeń zdrowotnych uprawnionym pacjentom w zamian za periodyczną opłatę ryczałtową. Z uwagi na szybki dostęp do świadczeń, abonamenty ułatwiają organizację czasu pracy.

W związku z powyższym pragniemy w trosce o Państwa zdrowie zaproponować korzystanie z systemu prywatnej opieki medycznej w formie tzw. abonamentu medycznego, oferowanego przez Centrum Medyczne Medyk.

Posiadamy w swojej ofercie 3 różnorodne (w zakresie rodzaju gwarantowanych świadczeń i ceny) pakiety świadczeń:

1. Pakiet srebrny.

2. Pakiet złoty.

3. Pakiet platynowy.

Szczegółowy zakres gwarantowanych świadczeń w ramach poszczególnych pakietów oraz proponowane ceny dostępne są w dziale sprzedaży i mogą zostać przedstawione na Państwa życzenie.

Dostępność, jakość i szeroki asortyment świadczeń zdrowotnych oferowanych w abonamencie służą szybkiemu wykrywaniu i eliminacji problemów zdrowotnych.

Zapraszamy do współpracy!

Kontakt:
Pakiety medyczne dla firm:

tel. 509 890 953
mczado@medyk.rzeszow.pl

tel. 574 996 537 
dwarecka@medyk.rzeszow.pl

tel. 533 345 815
madamczyk@medyk.rzeszow.pl
abonamenty@medyk.rzeszow.pl

Pakiety medyczne dla klientów indywidualnych:

tel. 509 890 953
mczado@medyk.rzeszow.pl
abonamenty@medyk.rzeszow.pl
Akcje profilaktyczne, programy zdrowotne dla firm:

tel. 574 995 831
profilaktykafirmy@medyk.rzeszow.pl

Skip to content